Betongplatta

Projektnamn

Betongplatta

Yta

300 kvm

Ny betongplatta
Vi utförde rörarbeten, formning, isoleringsarbete, armering och betonggjutning.

Projektgalleri