Skifferplattor och granitplattor på vägg

Projektnamn

Skifferplattor och granitplattor på vägg och trappa

Yta

70kvm

Natursten såsom skiffer- och granitplattor är spännande och hållbara material på vägg och fasad.