Stenläggning i Lilieholmen

Projektnamn

Stensättning i Lilieholmen

Yta

200kvm

Ett speciellt projekt på grund av form och färg på stenarnas.

Här är en park där människor samlas för att ta det lungt i den miljö som erbjuds av mångfalden av färger och former av stenar.

Varje sten på denna trottoar blev skuren för hand, vilker efter den blev den placerad utefter arkitektens ritning.

Projektgalleri