Stenläggning

Projektnamn

Stenläggning

Yta

70 kvm

Ägaren ville placera stenläggning över hela gården och särskilt ha förbindelsen mellan vägen och garaget.