Stenmur i Torsgatan

Projektnamn

Stenmur i Torsgatan

Yta

30 lm

För att avgränsa trafik området med fotgängare från naturparken med bänkar var vi tvungna att sätta en naturligsten vägg.